top of page

מדריך - חישוב חשיפה בצילום ופיצוי חשיפה

כתיבה, צילום ועריכה

יוסי ישלח

בחירת ערכים למצבי הצילום

בצילום במצב אוטומטי, המצלמה בוחרת בעצמה את ערכי הפרמטרים הדרושים לקבלת תמונה בחשיפה טובה.

במצבי צילום לפי נושאים, המצלמה נותנת משקל לעומק שדה (צמצם), ספורט (מהירות תריס) וכדומה.

בפוסט הזה נתייחס בעיקר לחשיפה הנכונה (בהירות/כהות).

בצילום שהוא לא אוטומטי, נבחר בעצמנו ערכים למצבי הצילום שהם :

ISO - רגישות החיישן

מהירות תריס

צמצם

אלה 3 הגורמים לשינוי בחשיפה, בהירות/כהות התצלום.

לקבלת תמונה בחשיפה טובה, כלומר לא בהירה מידי ולא כהה מידי,

נצטרך להביא את 3 הפרמטרים למצב איזון.

היחידה שמשתמשים בה למדידת השינוי בכמות האור הנכנסת למצלמה נקראת סטופ - STOP.

עליה או ירידה של סטופ אחד מעלה/מורידה את כמות האור הנכנסת למצלמה - פי 2.

חישוב חשיפה בשינוי ה-ISO

 סטופ 1 = הכפלה פי 2 במספר ה-ISO

 

לדוגמא :

  סטופ 1 = 400-800

במצלמה הקפיצות ב-ISO הן של 1/3 סטופ

... 400-560-640-800 ...

חשוב לזכור !!!  

3 קליקים = 1 סטופ = הכפלת כמות האור

חישוב חשיפה בשינוי מהירות התריס

 סטופ 1 = הכפלה פי 2 

 

לדוגמא :

  סטופ 1 = 1/1000 - 1/500

במצלמה הקפיצות במהירות התריס הן של 1/3 סטופ

... 1/1000 - 1/800 - 1/640 - 1/500 ...

חשוב לזכור !!!  

3 קליקים = 1 סטופ = הכפלת כמות האור

חישוב חשיפה בשינוי הצמצם

 סטופ 1 = הכפלה פי 1.4 (שורש 2) 

1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6

2 סטופים = הכפלה פי 2 

4 - 8 - 16

במצלמה הקפיצות בערכי הצמצם הן של 1/3 סטופ 

סה"כ 1 סטופ =   5.6 - 6.3 - 7.1 - 8 

חשוב לזכור !!!  

3 קליקים = 1 סטופ = הכפלת כמות האור

פיצוי חשיפה

כשעובדים במצבים P וחצי אוטומטים (עדיפות צמצם או עדיפות תריס או ISO אוטומטי)

המצלמה בוחרת באופן אוטומטי את הערכים שיאפשרו את החשיפה הטובה ביותר.

לעיתים, אנחנו רוצים לקבל תמונה בהירה יותר או כהה יותר מהבחירה האוטומטית של המצלמה.

את השינוי נוכל לבצע ע"י פיצוי חשיפה שלילי או חיובי במספר סטופים שנבחר.

במצלמה שינוי סטופ אחד בפיצוי חשיפה נקרא EV

EV = Exposure Value

בחירה במספר חיובי של EV , למשל (1+), תבהיר את התמונה ברמה של סטופ אחד.

כלומר, נאפשר כניסת פי 2 כמות אור למצלמה .

 

בחירה במספר שלילי של EV , למשל (1-), תחשיך את התמונה ברמה של סטופ אחד.

כלומר, נוריד פי 2 את כמות האור הנכנסת למצלמה .

 

יש לבחור במצלמה את הקפיצות של הסטופים באחת האפשרויות

1/3 או 1/2

בדרך כלל ברירת המחדל היא 1/3

0.3 - 0.7 - 1 - 1.3 - 1.7......

חשוב לזכור !!!  

3 קליקים = 1 סטופ = הכפלת כמות האור

השינוי בבחירה שלנו מוביל לשינוי בערכי הפרמטרים החופשיים אוטומטית על ידי המצלמה.

הפרמטר שקבענו כ"עדיפות" נשאר קבוע.

למשל, עם נצלם במצב עדיפות צמצם, מה שישתנה זה ערך מהירות התריס.

במצב P למשל, המצלמה תבחר את המינון הנכון ותשנה את מהירות התריס ו/או צמצם.

כשמפעילים ISO אוטומטי, גם הוא נכנס למשוואה כפרמטר משתנה 

בכל סוג מצלמה יש את האופציה לשנות את ערכי הפיצוי -/+

צריך פשוט לבדוק בחוברת ההפעלה של המצלמה.

 

פיצוי חשיפה - בצילום HDR

 

שימוש נוסף בערכי EV נמצא בצילום HDR

בצילום HDR מצלמים את אותו הפריים במספר חשיפות,

בדרך כלל 3 חשיפות :

חשיפה שהמצלמה בוחרת  

חשיפת יתר (תמונה בהירה)  EV+

חשיפת חסר (תמונה כהה)  EV-

לאחר תהליך הצילום מגיע שלב העיבוד בפוטושופ , פוטומטיקס או תוכנות אחרות

יש מצלמות שניתן לבצע בהן את כל התהליך כבר בשלב הצילום

 

 לצורך קבלת חשיפה מאוזנת

נשתמש בקריאת האור של המצלמה

שנראית במסך המצלמה במעין סרגל עם שנתות של סטופים (וחלקי סטופים)

כאשר החשיפה הנכונה מופיעה באמצע הסרגל

כמתואר בתמונה הבאה.

השאיפה היא להביא ע"י שינוי 3 הפרמטרים, את הסמן למרכז הסקלה

בתמונה :

צמצם f/2.8

מהירות 1/4

ISO 100

לפי סרגל החשיפה :

התמונה הימנית מאוזנת מבחינת החשיפה

בשמאלית נקבל תמונה בהירה מידי (חשיפת יתר)

 סיבות רבות לשינוי פרמטרים :

לדוגמא, העלאת ערך ה-ISO בצילומי לילה כשהאור קלוש,

העלאת מהירות התריס בצילומי ספורט,

פתיחת הצמצם לקבלת בוקה יפה בצילום פורטרטים,

וכדומה ...

מה שחשוב הוא, מציאת האיזון בין 3 הפרמטרים

לקבלת חשיפה נכונה

ושוב, מכל הסיפור הזה חשוב לזכור !!!  

3 קליקים = 1 סטופ = הכפלת כמות האור

bottom of page