מדריכי צילום ועריכה

כתבתי מספר מדריכי צילום להנאתכם

מוזמנים לצפות ולהגיב

* הצפיה במדריכים בשלב זה רק במסכי מחשב

עדיין לא ביצעתי התאמה לסמרטפון 

מדריכים בשלבי כתיבה / עדכון

מדריך צילום מודלית + קמח
HDR מדריך צילום