top of page

מדריכי צילום ועריכה

כתבתי מספר מדריכי צילום להנאתכם
מוזמנים לצפות ולהגיב 

* הצפיה בחלק מהמדריכים בשלב זה רק במסכי מחשב
עדיין לא ביצעתי התאמה לסמרטפון 

מדריכים בשלבי כתיבה / עדכון

מדריך צילום מודלית + קמח
HDR מדריך צילום
bottom of page