מצבי צילום מומלצים

אלה מצבי הצילום שאני משתמש בהם בדרך כלל כברירת מחדל
בסיטואציות שונות